Čtu v září

Jupinky, skluz s přehledy přečtených knih nabírá na obrátkách, ale září roku 2021 je na světě!

Elsa Aids – Přípravy na všechno

Přípravy na všechno jsou milostný příběh z malé země, kde se život mění v nouzový stav, válečný deník z doby příměří, autoportrét zaostřený na nejbližší okolí. Klíčová slova: bulvár, děti, kolaps, láska, nuda, porno, samota, slevy, vzpomínky, zbytky. (Zdroj)

Útlé brožované „kapesní“ formáty knížek z malého nakladatelství Fra mě nesmírně baví, už jen pro to, jaká skvělá jména v něm vychází – Petr Borkovec, Adéla Knapová, Dorota Maslowska…

Jeden dospělý muž, děti, manželka a milenka. Bez jmen, pojmenování i těch nejbližších, odosobněně. Šachová partie, která je důvěrně známá mnohým, nic nového pod sluncem. Nemastný, neslaný muž, bez výrazného názoru nebo vymezení se hledá v druhé rodině možnou náplň dalšího světa. Plácá se od ničeho k ničemu, povrchní vztahy se svým okolím nedokáže vybudovat v něco smysluplnějšího. Jeho osobní bublina je izolována od okolí, práce, politika, ani city do vypravěčova kosmu nezasahují a nijak ho neovlivňují.

Lze takhle fungovat a vést kvalitní život? Splývat v toku života bez jakékoliv snahy změnit směr? Na to Přípravy na všechno odpověď nepřináší, tu si musí každý najít sám v kontextu svých vlastních životních zkušeností.

Hodnocení: 3/5

AIDS, Elsa. Přípravy na všechno. Praha: Fra, 2020. Próza (Fra). ISBN 978-80-7521-169-9.

Andrés Barba – Město světla

Ve smyšleném jihoamerickém městě se náhle objeví skupina 32 dětí. Nejstarším je třináct let, mluví neznámým jazykem, oblečené jsou ale současně. Nemají vůdce, chovají se jako roj včel. Skupina se sice dopouští výtržností, ale zpočátku jde jen o drobné přestupky a nedorozumění. Každý večer navíc děti mizí v pralese, kde mají nejspíš svůj úkryt. Když se ovšem šéf místního sociálního úřadu pokusí jedno z dětí chytit, ostatní ho začnou zuřivě bránit a později dojde k prvnímu vážnému napadení. Policie pročesává okolní prales několik dní, ovšem bez úspěchu. Zdá se, že tlupa nadobro odešla. Pak ale začnou mizet i děti občanů městečka. (Zdroj)

Kniha španělského autora Andrése Barby Město světla byla po svém vydání v Pasece na sociálních sítích často skloňována a chválena. A pod to se můžu s klidem podepsat!

Skupina dětí a dospívajících, které nikdo nezná a zničeho nic začnou podnikat nálety na jihoamerické město, by mohlo tvořit kulisu pro slušné drama či horor. Děti džungle, zdánlivě ztracené a komunikující mezi sebou vlastním jazykem, se stávají trnem v oku místním obyvatelům. Pro děti symbolizují dobrodružství i příslib tajemství a především svobody.

Autor příběh retrospektivně vypráví z pozice nezaujatého ředitele odboru sociálních věcí. Text prošpikovaný úvahami, glosami, ale i novinovými články a věděckými sociologickými pracemi není až tak primárně o dětské tlupě (ostatně o jejich osudu se dozvíme hned na začátku knihy), ale především o tom, co předcházelo celé tragédii. O proměně nálady ve společnosti od soucitu po vztek a neporozumění. Upozorňuje na to, že děti jsou svébytné osobnosti jen do té doby, dokud vyhovují představám dospělých, jak by se měly chovat.

Hodnocení: 4/5

BARBA, Andrés. Město světla. Přeložil Anežka CHARVÁTOVÁ. V Praze: Paseka, 2020. ISBN 978-80-7637-079-1.

Lidmila Kábrtová – Místa ve tmě

Pod povrchem všedního dne. 

Tereza je rozvedená a život si zpestřuje milenci. Klára je ptáček ve zlaté kleci. Eva se obětovala dětem a rodině. Karla si chce pořádně užívat. Alice se snaží nebýt plačka jako její matka. Petra už toho má tak akorát a plánuje s životem seknout a Magdalena zase začne toužit. Jejich příběhy se v ničem nepodobají, přesto se tyto ženy v určitý moment potkávají a vstupují si do života, aniž by o tom věděly. (Zdroj)

Po pozoruhodné experimenální prvotině Koho vypijou lišky nám Lidmila Kábrtová servíruje osvědčený a čtenářsky vděčný formát – vzájemně propletený soubor povídek. Styčných bodů mezi jednotlivými příběhy je několik – samotné ženské hrdinky, místa i otevřené konce.

Zdánlivě roztříštěné vyprávění o různých podobách ženství se spojuje v melancholický celek. Ženy v knize jsou často muži manipulovány, zneužívány i tyranizovány, a na první pohled vykazují šablonovité chování. Kulisy se mění, stereotyp zůstává. Křehká mozaika poskládaná z 12 příběhů nebude fungovat jednolivě, ale jako celek nechá čtenáře nahlédnout do myslí i duší obyčejně neobyčejných žen, na které můžete narazit kdekoliv.

Hodnocení: 4/5

KÁBRTOVÁ, Lidmila. Místa ve tmě. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-605-1.

Margot Vanderstraeten – Mazl Tov: má léta u ortodoxní židovské rodiny

V židovské čtvrti belgických Antverp žije největší komunita ortodoxních Židů po New Yorku a Jeruzalémě. Jejich štrajmly, pejzy, černé kabáty a bílé podkolenky upomínají, že sem kdysi přišli z východní Evropy. Proniknout do jejich zákulisí, tajů a tradic je pro lidi zvenčí těžké, ne-li nemožné. Novinářce a spisovatelce Margot Vanderstraeten se to podařilo. Za léta, kdy v moderně ortodoxní židovské rodině jako studentka doučovala děti, si vybudovala pevné přátelství s rodinou Schneiderů, a nakoukla do světa, jehož čas, směr i rytmus i v moderní době udává 613 židovských přikázaní. Díky jejímu čtivému vyprávění se tak dozvíme, proč židovské ženy v Antverpách nosí na hlavách paruky, že každá věřící židovská rodina má dvě separátní kuchyně a jak jsou důležité dohazovačky sňatků. Podíváme se jejíma očima i do ortodoxních komunit v New Yorku a Jeruzalémě, kde autorka některé židovské přátele nadále navštěvuje poté, co odešli z Antverp. (Zdroj)

Tahle holandská pecka, která u nás vyšla v překladu v roce 2020 byla rozhodně jedna z nejzajímavějších knih, kterou jsem četla. Životopisná publikace popisuje několik let, které autorka strávila jako vysokoškolská studentka doučující děti ve velmi ortodoxní židovské rodině. Střet dvou naprosto odlišných kultur, které mají méně spojujících prvků než těch rozdělujících, je čtivou a otevřenou výpovědí o předsudcích a toleranci.

Čtenář, který je obeznámen s fungováním, zvyky a rituály ortodoxní evropské komunity, asi nebude výrazně překvapen. Pro ty, kdo o životě svázaným přísnými pravidly a řádem nevidí jen senzaci, bude příjemně edukován. To, co se běžnému smrtelníkovi může jevit jako totální bizár, je pro jiné symbolem bezpečí vytyčením komfortní zóny.

Autobiografická kniha nabízí díky pohledu zvenčí celistvý pohled na moderní ortodoxní rodinu. Autorka se pomalými krůčky stává součástí rodiny, otevírá se jí pro jiné velmi uzavřený svět a členové rodiny s ní navazují velmi pestré formy vztahů a přátelství. Křehká rovnováha založená na konfrontaci s předsudky, vlastními představami o fungování jednotlivce ve společnosti i vzájemnému respektu k tradicím a zvykům ostatním je díky svému čtenářsky přístupnému narativu velmi svěží a otevřenou četbou.

Hodnocení: 5/5

VANDERSTRAETEN, Margot. Mazl tov: má léta u ortodoxní židovské rodiny. Přeložil Radka SMEJKALOVÁ. Praha: Garamond, 2020. ISBN 978-80-7407-472-1.

A kdo by se po přečtení knihy Mazl tov chtěl podívat i na fungování u velmi ortoroxních Chasidů, může zkusit seriál Unorthodox (Netflix).

Líbil se vám článek? Můžete ho poslat dál do světa...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *